Budynki do użytku przemysłowego, komercyjnego i publicznego muszą spełniać określone wymogi w zakresie bezpieczeństwa. W sytuacji paniki, gdy grupa ludzi w chaotyczny sposób szuka wyjścia z budynku, niezbędne jest wyposażenie go w łatwe do otwarcia i niezawodne wyjścia ewakuacyjne.

Poprzez naciśnięcie klamki (lub dźwigni antypanicznej) korpusu nowego zamka LP drzwi wyjścia ewakuacyjnego otwierają się łatwo i szybko. Odblokowuje się wówczas zarówno rygiel nocny ze skokiem o długości 23 cm, jak i rygiel dzienny. Otwarcie drzwi od strony zewnętrznej jest możliwe wyłącznie za pomocą klucza.

Zobacz produkt