Przed konstruktorami i producentami ogrodzeń stają to co raz nowsze wyzwania. Normy, regulacji i inne akty prawne sprawiają, że procesu produkcji staje się coraz to bardziej skomplikowany. Przepisów jest wiele ale wszystkie mają jedno wspólne. Ich głównym założeniem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom.
W związku z pojawieniem nowego produktu firmy Locinox na tapetę wzięliśmy normę EN 12604:2017.

O czym mówi?
W tej normie określono wymagania mechaniczne i metody badań dotyczące uruchamianych ręcznie bram i barier przeznaczonych do instalowania na obszarach znajdujących się w zasięgu ludzi, i których głównym zamierzonym zastosowaniem jest stworzenie bezpiecznego dostępu.

Jedno z założeń.
Musimy pamiętać ,iż awarie zdarzają się w każdej branży. W naszym przypadku jest to awaria jednego z elementów nośnych. Jak to w przypadku każdego przepisu kluczowe zapisy do jego zrozumienia to pojedyncze słowa. I tak w tym przypadku norma mówi o awarii “jednego” z elementów. Rezultaty tego zapisu każdy kiedyś widział.
Trzy zawiasy zamiast dwóch to powszechna strategia spełnienia tych wymagań.

liczby w Normie.
W przypadku złamania lub uszkodzenia zawiasu lub innego elementu podtrzymującego, urządzenie zabezpieczające przed upadkiem musi być w stanie utrzymać skrzydło w położeniu przy maksymalnym przemieszczeniu 300 mm od osi obrotu.

gotowy produkt.
Zamiast stosowania dodatkowego zawiasu można zdać się na pomoc producentów. Locinox opracował specjalny produkt, który pomaga nam spełnić normy. U-Safe to linka zabezpieczająca montowana za pomocą opatentowanego systemu QUICK FIX.

Ja silny jest U-SAFE?
Bardzo!! zobacz sam