Jako innowator w dziedzinie okuć do bram zewnętrznych, Locinox nieustannie myśli o wysokiej jakości rozwiązaniach, aby zapewnić bezpieczeństwo ludziom na ich własnym terenie. Właśnie do tego dąży norma EN12604.

1. ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEWRÓCENIEM DRZWI I BRAMY

W mało prawdopodobnym przypadku uszkodzenia zawiasów z powodu ekstremalnych sił zewnętrznych (np. przejeżdżająca ciężarówka), zabezpieczenie przed przewróceniem musi utrzymywać skrzydło bramy w maksymalnym przesunięciu o 300 mm od osi obrotu.

Linki bezpieczeństwa
Opracowana specjalnie do zabezpieczania bramy zgodnie z normą EN12604, linka bezpieczeństwa B-SAFE ze stali nierdzewnej może wytrzymać siłę do 1000 kg i zapobiega upadkowi bramy o masie do 500 kg w przypadku uszkodzenia zawiasu.

B-SAFE

2. DO BRAM DZIAŁAJĄCYCH GRAWITACYJNIE LUB Z MECHANIZMEM SAMOZAMYKACZA

Norma EN12604 określa szczególne wymagania dla bram działających grawitacyjnie lub z mechanizmem samozamykacza, takich jak wysokiej jakości samozamykacze Locinox, aby zapobiec zgnieceniu lub uszkodzeniu podczas działania mechanizmu samozamykacza. Prędkość nie może przekraczać 0,3 m/s, a siła musi być mniejsza niż 200 Newtonów.

Samozamykacze
Locinox nadal poszukuje innowacyjnych rozwiązań w celu opracowywania samozamykaczy, które zapewniają maksymalne bezpieczeństwo na Twoim terenie i nadal są zgodne z normami EN12604.

Dzięki regulacji ciągłej prędkości i regulacji zatrzasku kontrolowane zamykanie bramy jest zapewnione w każdej sytuacji, po czym brama jest mocno i bezpiecznie utrzymywana w pozycji zablokowanej

SAMOZAMYKACZE
Locinox – samozamykacz LION

3. OCHRONA PRZED NIEZAMIERZONYMI I NIEKONTROLOWANYMI RUCHAMI

Głównym celem normy EN12604 jest ochrona przed niezamierzonymi i niekontrolowanymi ruchami. Ruch powinien być ograniczony ogranicznikami końcowymi, wytrzymującymi energię, jaką brama może wytworzyć podczas uderzenia.

Łapacze bramowe
W przeciwieństwie do samozamykaczy, chroniących w sytuacji zamkniętej, łapacze bramowe Locinox są standardowym rozwiązaniem utrzymującym bramę na miejscu po otwarciu.

IGC