Zwrot towaru

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Odstąpić od umowy można składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór widać poniżej.

Towar wraz z oświadczeniem należy przesłać na adres:
Adam Wiecheć WADAM
Kryspinów 1
32-060 Liszki